کاملترین فایل(مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض|31027409|ujy|کاملترین فایل|یو جِی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارضآماده دریافت می باشد .


دانلود ورد با موضوع دارای 50 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : 50 صفحه


فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:
مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض
مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض
مقدمه
مراحل تعارض در سازمان ها
از دیدگاه رابینز(1998) فرایند تعارض از چهار مرحله تشکیل شده است:
1.مخالفت بالقوه:
2.ادراک تعارض و شخصی دانستن آن:
3.رفتار:
4.نتیجه:
انواع تعارض سازمانی
1.تعارض درون فردی:
2.تعارض میان فردی:
3.تعارض میان فرد-گروه:
4.تعارض میان گروهی:
5. تعارض میان سازمانی:
تعارض وظیفه ای
تعارض رابطه ای
تعارض فرایندی
تعارض وظیفه ای و شدت تعارض
تعارض رابطه ای و شدت تعارض
تعارض فرایندی و شدت تعارض
مدیریت تعارض
1.تفاوت ادراک و شناخت:
2.تفاوت در ایده آل ها و هنجارها:
3. ویژگی های شخصیتی:
4. ناکامی:
5. تفاوت در وفاداری:
تخصص گرایی :
به هم وابستگی:
منابع مشترک:
هدفهای متفاوت:
سلسله مراتب اختیار:
ابهام در مسوولیت:
شکاف زیاد بین وجهه و اعتبار مشاغل:
بی اطمینانی محیط:
ساختار ارزشیابی- پاداشی سازمان:
تعارض های ارتباطی
عوامل فردی و شخصی بوجودآورنده تعارض
تعارض و مديريت تعارض از ديدگاه تئوريهاي مديريت
استراتژی های مدیریت تعارض
...


مطالب دیگر:
🔍راکتور شکافت🔍تفنگهاي گلنگدني🔍سلاح شيميايي🔍سلاح هاي كشتار جمعي🔍پژوهشکده حفاظت صنعتی و محيط زيست🔍شركت صنايع مس ايران🔍شركت صندوق نسوز گنج آمد🔍شركتهاي سرمايه گذاري🔍شرکت بهگل خراسان🔍شرکت دشت نشاط 🔍شرکت سرمايه گزاري غدير🔍شرکت شبيه سازان فن آور🔍شرکت فنی و مهندسی🔍طراحي مدلسازي كامپيوتر🔍طراحی سیستم تبرید و سردخانه🔍طراحی مبلمان🔍استقرارآبادي ها🔍بحران حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ🔍طرحهاي‌ عمراني‌ ‌🔍معاونت شهرسازي🔍انواع هواپیما🔍آیرودینامیک پرواز🔍شرکت هوایی lansing🔍موشک🔍هواپیمای آلفا جت