کاملترین فایل(پروپوزال رشته مدیریت رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی)

پروپوزال رشته مدیریت رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی|39024609|ujy|کاملترین فایل|یو جِی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پروپوزال رشته مدیریت رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانیآماده دریافت می باشد .

دانلود پروپوزال مدیریت ،
( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت ، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.


فهرست مطالب :
عنوان پروپوزال
جدول اطلاعات مربوط به اساتيد مشاور
جدول اطلاعات مربوط به پروپوزال
تعریف مساله
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های اصلی تحقیق
پیشینه تحقيق
ضروت انجام تحقيق
فرضيه های تحقیق
روش انجام تحقيق
منابع تحقیق
و ...در ادامه به بخشی از این پروپوزال می‌پردازیم:
مقّدمه
تعهدسازمانی مفهومی است که نشان میدهد کارمند تا چه حد خودش را با اهداف سازمانی تطبیق داده است، عضویت درآن سازمان را ارزشمند می داند و تمایل دارد با تمام توان در جهت نیل به اهداف کلی سازمان تلاش نماید. ازاین نظر، تعهد با صرف عضویت در سازمان متفاوت است چرا که تعهد سازمانی مستلزم ایفاي رابطه اي فعال بین کارمند و سازمان می باشد. به گونه اي که کارمند با تمایل باطنی از رفتارهاي ازپیش تعیین شده فراتر رفته و می خواهد که با ایفاي نقش فعالتر به تحقق اهداف سازمان کمک نماید(افخمی اردکانی وفرحی، 1390،ص2). یکی از ضعف های سازمانی که امروزه توجه پژوهشگران وصاحب نظران رفتارسازمانی رابه خود جلب کرده است، کاهش تعهدسازمانی است. تعهدسازمانی تنها به معنای وفاداری فردبه سازمان نیست بلکه فرایندی مستمراست که ازطریق آن کارکنان سازمان علاقه خودرابه سازمان ، اهداف وارزش های آن ابراز می کنند(صفرنیا،1390 ،ص85). امروزه مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان وانجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است .در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطرسرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است (باقری وتولایی ،1389، ص73 ). از سوی دیگرکار در زندگی هر فردی بخش مهمی از حیات وی به شمار می آید که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. صرف نظر از کسب درآمد، کار کردن تعدادی از نیازهای اساسی آدمی مانند تمرین روانی و جسمی، پیوندهای اجتماعی، احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس و احساس کفایت یا صلاحیت را برآورده می سازد، با این همه ممکن است کار منبع عمده فشار روانی نیز باشد و باعث ایجاد فرسودگی شغلی در کارکنان گردد (علوی و همکاران، 1388، ص 21). فرسودگی یک پاسخ به استرس های مزمن مرتبط با محیط کار می باشد. فرسودگی کاری می تواند یک عامل مهم برای ایجاد مشکلات سلامتی بوده و نیز نگرانی عمده ی سیاستگذاران سلامت عمومی را تشکیل دهد (وایدر و زیمرمن ، 2010، ص 487). در فصل نخست تحقیق بعد از بیان مساله ، به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها وبیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید....
توضیحات پروپوزال :
- این پروپوزال کاملا استاندارد می باشد و مطابق اصول پروپوزال نویسی نگارش شده است
- مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد.
- مناسب برای دانشجویانی که می‌خواهند با نگارش صحیح پروپوزال نویسی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوند.
فرمت فایل : Word قابل ویرایش


مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان پایه ششم🔑پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان پایه ششم🔑پاورپوینت رابطه طولی اعداد و الگوها از پایه اول تا پنجم🔑پاورپوینت درس اول علوم پایه ششم🔑پروپوزال رشته مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری🔑پاورپوینت فصل اول مطالعات اجتماعی پایه ششم🔑پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها🔑پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها🔑پاورپوینت فصل 2 علوم پایه ششم🔑پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه🔑پاورپوینت فصل 2 مطالعات پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 5 علوم پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 8 علوم پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 2 ریاضی پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 3 علوم پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 4 علوم پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 5 فارسی پایه ششم🔑پاورپوینت فصل 8 مطالعات پایه ششم🔑پروپوزال رشته مدیریت رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی🔑پروپوزال رشته مدیریت رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی🔑پروپوزال رشته مدیریت مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری🔑پروپوزال رشته مهندسي صنايع گرایش مديريت سيستم و بهروري