کاملترین فایل(ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه اریک برن)

ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه اریک برن|42083108|ujy|کاملترین فایل|یو جِی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه اریک برنآماده دریافت می باشد .

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اریک برن که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات92حجم323/582 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

دانلود که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


ديدگاه برن درباره شخصيت يك ديدگاه اجزا نگرانه و چند‎گانه است. برن به سه نوع حالت نفساني اعتقاد دارد كه عبارتند از: روان بيروني، روان نو و روان باستاني. روان بيروني به شيوه اي تقليدي و قضاوتي شكل مي گيرد و درصدد است كه مجموعه هايي از معيارها و ملاك هاي اكتسابي را به اجرا درآورد.

روان نو عمدتاً به تبديل محرك ها به مجموعه اطلاعات تمايل دارد و نيز به پردازش و بايگاني اين اطلاعات براساس تجربيات قلبي علاقمند است. روان باستاني تمايل دارد كه براساس تفكر مبرا از منطق و ادراك هايي كه به طور ضعيفي از هم متمايز و يا تحريف شده اند به طور ناگهاني و ناآگاهانه تري و اكنش نشان دهد. برن تجليات اين سه حالت نفساني را تحت عنوان حالت‎هاي من معرفي مي‎كند. حالت‎هاي من سه گانه او عبارتند از: "حالت من والديني"، "حالت من بالغ، و حالت من كودكي". "حالت من والديني" از روان بيروني، "حالت من بالغ" از روان نو و "حالت من كودكي" از روان باستاني نشأت مي گيرد(شفيع آبادي و ناصري، 1380).


فهرست مطالب

تعریف نظری نظریه اریک برنتعریف عملیاتی نظریه اریک برنفصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه اریک برن

تحليل رفتار متقابل 14
تاريخچه تحليل رفتار متقابل 14
تعريف تحليل رفتار متقابل 14
فلسفه تحليل رفتار متقابل 15
نظريه شخصيت برن 15
تحليل كنشي حالات نفساني 17
كودك مطيع و كودك طبيعي 17
كودك مطيع و سازگار با بخش هاي مثبت و منفي 18
كودك طبيعي با بخش هاي مثبت و منفي 19
والد مهربان و تغذيه كننده و والد كنترل كننده و مستبد يا سرزنشگر 19
والد كنترل كننده و مستبد با بخش هاي مثبت و منفي 19
والد مهربان و تغذيه كننده با بخش هاي مثبت و منفي 19
تشخيص حالات نفساني 20
تشخیص رفتاری 20
سرنخ هاي والد 20
سرنخ های بالغ 22
سرنخ هاي كودك 23
تشخيص رفتارهاي اجتماعي 24
تشخيص برمبناي شرح حال 24
تشخيص پديدار شناختي 24
روابط متقابل 25
روابط متقابل مكمل 27
اولين قانون ايجاد رابطه 28
رابطه متقابل متقاطع 28
دومين قانون ايجاد رابطه 29
نوازش ها 29
انواع نوازش 29
نوازش كلامي در مقابل غيركلامي 30
نوازش گرم و نرم(مثبت) در مقابل نوازش سرد و نيش دار(منفي) 30
نوزاش شرطي در مقابل غيرشرطي 30
راه هاي به دست آوردن نوازش 31
نوازش و تقويت رفتار 31
اقتصاد نوازش 32
نوازش خواستن 33

گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل 45
رضايت زناشويي 47
يافته هاي پژوهشي مرتبط با تحقيق 50
پيشنه پژوهش انجام شده در خارج 50
پيشينه پژوهش انجام شده در ايران 53
جمع بندي 56


منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"

مطالب دیگر:
زیباشناختی و زیباییزیبایی شناسیزیج حیاتیزیر ساخت های شهرسازی فصل اول و دومزیست بوم گراییزیست دوم دبیرستان فصل دوم مبحث اندازه سلولزیست دوم دبیرستان فصل دوم مبحث میکروسکوپزیست سال دوم گوارش در جانورانزیست شناختی رفتارزیست شناسی سال دوم دبیرستان مبحث تار عنکبوتزیست و ازمایشگاه گیرنده های حسی جانورانزیست و ازمایشگاه تبادل گاز در جانورانزیست و ازمایشگاه تجربی غدد درون ریززیست و ازمایشگاه چهارم فصل نهم باکتری هازیست و ازمایشگاه دوم دبیرستان مبحث تبادل موادزیست و ازمایشگاه سوم تجربی میوز و تولید مثل جنسیزیست و ازمایشگاه فصل نهم باکتری هازیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهانزیست و ازمایشگاه میوز و تولید مثل جنسیزیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان موضوع معرفی تریکودینازیست و آزمایشگاه فصل چهارم تغيير گونه ها و انتخاب طبيعیزيارت وارثزيگورات چغازنبيلژاپنژلاتين ماهي