کاملترین فایل(نظریه های تدریس یادگیری)

نظریه های تدریس یادگیری|50678656|ujy|کاملترین فایل|یو جِی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان نظریه های تدریس یادگیریآماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 260.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 64
به نام یکتای مهربان
منبع:
کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
دکتر بی.آر.هرگنهان
دکتر متیو اچ. السون
کتاب روانشناسی یادگیری دکتر علی اکبر سیف نظریه های رفتاری
یادگیری تغییر در رفتار اشکار است
فرایندهای ذهنی غیر قابل دسترس می باشند
رفتارهای مشاهده پذیر و اندازه پذیر تعیین کننده است
نظریه های کارکردگرایی ادوارد لی ثرندایک
بوروس فردریک اسکینر
کلارک لئونارد هال ثرندایک قوانین و نظریات ثرندایک یادگیری تدریجی است
با افزایش تعداد کوشش ها ،فراگیر حل مسئله را سریعتر انجام می دهد .
یادگیری افزایشی است نه بینشی و در گامهای منظم کوچک انجام می شود نه جهش بزرگ

رفتار وسیه ای برای دریافت پاداش و تقویت
نتیجه و اثر رفتار است که تعیین میکند رفتار اموخته خواهد شد(قانون اثر)
پاداش و تنبیه
پیوندگرایی
یادگیری از راه کوشش و خطا
نظریه عناصر همانند
3 قانون مهم یادگیری:
1- قانون اثر: نیرومند یا ضعیف شدن محرک و پاسخ به دلیل پیامدهای خشنود کننده یا آزارنده آن است.
2- قانون آمادگی یا آمایه:آمادگی که یادگیرنده با خود به موقعیت یادگیری می آورد
3- قانون تمرین: پیوند بین محرک و پاسخ بر اثر استفاده و تمرین نیرومند می شود و یا با عدم استفاده ،ضعیف می گردد.
یادگیری از ره کوشش و خطا قانون پاداش
در نتیجه پیامد مطلوب رفتار لذت حاصل از موفقیت سبب تحکیم رفتار می شود و پیوند بین محرک و پاسخ نیرومند میگردد.
قانون تنبیه:
اگر در حضور محرکی ،رفتاری انجام بگیرد که به نتیجه آزاردهنده ای بینجامد پیوند بین محرک و پاسخ ضعیف می شود اصل ایجاز:
یادگیری به واسطه تفکر یا استدلال صورت نمگیرد
تنزل مقام تعقل: فراگیر با توجه به غریزه و تجربه خود با موقعیت روبرو می شود
پیوند گرایی :
یادگیری ،پیوند بین یک محرک و یک پاسخ است که بر اثر پیامد یا اثر آن پاسخ ایجاد می شود شرطی سازی وسیله ای :
رفتار وسیله ای برای دریافت پاداش یا تقویت می باشد. نظریه عناصر همانند:
عناصر مشترک در یک موقعیت سبب انتقال یادگیری می شود به عبارتی در صورتی که بین دو موقعیت مشابهت موج ود باشد ،آنچه که ما در یکی از آن دو موقعیت آموخته ایم در موقعیت دوم نیز استفاده می شود
عناصر همانند انتقال آموزش (جای گشت تداعی ) به مجاورت نیاز دارد.
گسترش اثر:
پاسخهای تقویت شده به پاسخهای پیرامونی گسترش می یابد و نه تنها احتمال پاسخ تقویت شده را افزایش می دهد بلکه احتمال پاسخهای مجاور را نیز بال می برد.
اثر اگر بوسیله یک پاسخ به نیازهای ارگانیسم ارتباط داشته باشد موثرتر می باشد. کاربرد نظریات ثرندایک در کلاس فرصت ازمون وخطا می دهد برخلاف ...مطالب دیگر:
ایران از دیر باز تولید کننده انواع منسوجات ابریشمین بوده است و هم اکنون نیز پرورش کرم ابریشمايران و سايه شوم استعمار انگليسايمني جوشكاريايمني-و-بهداشت-شناگرانآيه هاي زندگي 16 صآئين زندگي 17 صبابونه آلمانی 21 صبازار گل و گياهبازارایابیبازاريابي الكترونيكبازخوانی دستاوردهای انقلابباطريبامیه 10صبتن-متراکم-18-صبتون-و-سیمان-ضد-آببحراني به نام شل‌حجابيبخش-های-اصلی-کامپيوترهای-شخصیبررسي VOT همخوانهاي Plosive دربافت هجايي CV 6صبررسي اثرات سوء زيست محيطي ناشي از آلودگي نفتي در درياي خزر 10 صبررسي‌ امكان‌ بيمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزيبررسي تاثير افسردگي در جوانان و مقايسه آنها در دختران و پسران 20 صبررسي خصوصيات شيميايي خاكهاي مناطق جنگي اطراف خرمشهر 20 صبررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزیبررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 صبررسي قراردادهاي حمل و نقل